Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một gia đình tại Boston chia sẻ: Shen Yun đang lan tỏa ‘những điều mà chính quyền ĐCSTQ đã cố gắng phá hủy’