Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghệ sĩ Rivera: Shen Yun là ‘tất cả những gì chúng ta cần vào lúc này’