Nhà cung cấp: ‘Việc bôi xấu nhiên liệu hóa thạch’ đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng thiếu hụt dầu diesel