Ông Blinken kêu gọi LHQ đồng lòng ủng hộ Ukraine, xem nhẹ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc