Phát ngôn viên của TT Biden gọi việc Trung Quốc mua đất gần căn cứ quân sự là ‘vấn đề về sở hữu nhà ở’