Phó Tổng thống Harris sẽ đến Ghana, Tanzania, Zambia để củng cố liên kết đối tác với châu Phi