Quế dưỡng thận, 4 kiểu người nên thận trọng khi dùng