Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.34): Những tấm gương người xưa gian khổ học tập