Tổ chức đứng sau các khoản tài trợ ‘Zuck Bucks’ chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024