TT Biden tổ chức cuộc họp Nội các hiếm hoi, hối thúc các bộ trưởng nhanh chóng thực thi luật mới