Ung thư tiến triển không có nghĩa là kết thúc cuộc đời

Một liệu pháp cổ xưa có thể ức chế sự di căn của khối u