Hoa Kỳ: ‘Xu hướng tham gia quân đội’ của người Mỹ giảm dần dẫn đến sự thiếu hụt trong tuyển dụng