Bộ trưởng Yellen trấn an Hoa Kỳ về nền kinh tế toàn cầu, hệ thống ngân hàng

‘Không tiên lượng một cuộc suy thoái’ nhưng thừa nhận đó ‘vẫn là một nguy cơ’