Đông Tây y kết hợp để điều trị ung thư gan, 4 cách phòng ngừa