Hãy ôn tồn và lịch thiệp trả lời những câu hỏi khiếm nhã