Hôm 08/11, các cử tri ở Missouri và Maryland đã chấp thuận các dự luật trên phiếu bầu cho phép người lớn sử dụng cần sa, đẩy số lượng tiểu bang hợp pháp hóa cần sa cho những người trên 21 tuổi tăng lên.

Tuy nhiên, các cử tri trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ của Arkansas, North Dakota, và South Dakota đã bác bỏ các đề xướng hợp pháp hóa sử dụng cần sa giải trí cho những người từ 21 tuổi trở lên, đánh dấu điều được cho là lần đầu tiên các dự luật hợp pháp hóa như vậy bị từ chối trong các cuộc trưng cầu dân ý qua phiếu bầu trên toàn tiểu bang.

Theo Hội nghị Quốc gia của các Nhà lập pháp Tiểu bang (NCSL), việc sử dụng cần sa ở người trưởng thành hiện hợp pháp ở 19 tiểu bang. NCSL dẫn chứng có 37 tiểu bang có chương trình cần sa y tế hợp pháp.

New Hampshire trở thành tiểu bang thứ 19 hợp pháp hóa cần sa khi các nhà lập pháp thông qua dự luật năm 2022 cho phép người lớn sử dụng cần sa. Với số phiếu bầu ủng hộ dự luật này hôm 08/11, Maryland và Missouri trở thành tiểu bang thứ 20 và 21 làm như vậy.

Với 82% trong tổng số 1.473 triệu phiếu bầu, 65.6% nói “Đồng ý” cho “Đề nghị 4” của Maryland, trong đó nêu rõ: “Việc sở hữu và sử dụng cần sa sẽ trở thành hợp pháp đối với những người từ 21 tuổi trở lên bắt đầu từ tháng 07/2023.”

Khi luật này có hiệu lực vào ngày 01/07 năm sau, việc mua và sở hữu tới 1.5 ounce (42.5 gram) cần sa sẽ trở thành hợp pháp đối với người lớn từ 21 tuổi trở lên.

Theo dự luật này, người lớn được phép trồng tối đa hai cây cần sa để sử dụng cho mục đích cá nhân và có thể dùng cần sa làm quà tặng một cách hợp pháp.

“Sửa đổi 3” trong Hiến Pháp Missouri, yêu cầu cử tri trả lời “có” hoặc “không” với tuyên bố, “Việc sở hữu và sử dụng cần sa sẽ trở thành hợp pháp đối với những người từ 21 tuổi trở lên,” đã nhận được 53.1% phiếu thuận trong số hơn 2 triệu phiếu bầu hôm 08/11.

Sửa đổi này sẽ được khai triển từ ngày 08/12. Những người dân Missouri đầu tiên có thể mua các sản phẩm cần sa để giải trí là vào ngày 06/02/2023. Theo đó, việc bán cần sa giải trí sẽ bị đánh thuế ở mức 6%. Các quan chức tiểu bang lẫn trong ngành công nghiệp này ước tính thị trường cần sa giải trí của Missouri sẽ tạo ra doanh thu khoảng 40.8 triệu USD mỗi năm. Luật mới của Missouri cho phép người lớn sở hữu tới 3 ounce (85 gram) cần sa và trồng đến 6 cây cần sa để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trong khi đó ở Arkansas, các cử tri đã bác bỏ một dự luật trên phiếu bầu hôm 08/11 nhằm tìm cách hợp pháp hóa cần sa cho người lớn, với 95% trong tổng số 389,000 phiếu bầu đã được bỏ phiếu, 56.3% nói “phản đối” và 43.7% nói “ủng hộ”.

Trong đề xướng Dự luật 2 của North Dakota, số phiếu ‘chống’ chiếm 55% trong tổng số 238,172 phiếu bầu.

Trong đề xướng Dự luật 27 của South Dakota, số phiếu ‘chống’ chiếm 53% trong tổng số 347,397 phiếu được bầu.

Trong khi đó, ở Colorado, các cử tri đã thông qua một sửa đổi Hiến Pháp, trong đó hợp pháp hóa việc sở hữu và sử dụng các loài thực vật và nấm gây ảo giác cho những người 21 tuổi trở lên, đồng thời bắt buộc các nhà lập pháp áp dụng các quy định về phân phối và quản lý các chất gây ảo giác.

Dự luật 122 của Colorado đã được chấp thuận với 51.2% trong tổng số 1.9 triệu phiếu bầu, gia nhập Oregon và một số ít thành phố là những nơi duy nhất mà các chất như vậy được xem là hợp pháp về mặt giải trí.


John Haughey
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông John Haughey là một ký giả làm việc từ năm 1978 với kiến thức chuyên sâu về chính phủ địa phương, cơ quan lập pháp tiểu bang, cũng như tăng trưởng và phát triển. Tốt nghiệp Đại học Wyoming, ông là một cựu chiến binh Hải quân đã chiến đấu với hỏa hoạn trên biển trong ba lần được điều động trên tàu USS Constellation. Ông là phóng viên của các tờ nhật báo ở California, Hoa Thịnh Đốn, Wyoming, New York, và Florida; và là một tác gia cho các ấn phẩm kinh doanh thương mại có trụ sở tại Manhattan.

Hồng Ân lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn