Mối liên quan giữa hen suyễn và rối loạn lo âu được tìm thấy ở trẻ em

Các nhà khoa học Úc đã phát hiện rằng trẻ em bị hen suyễn có nhiều nguy cơ rối loạn lo âu sau này.