Thực phẩm giúp tăng khả năng miễn dịch, tránh tái nhiễm COVID-19