Tổng thống Biden chào đón Tổng thống Brazil Lula tới Tòa Bạch Ốc