Bản chất của giáo dục là gì? – Tập 46 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Bản chất của giáo dục là gì? Cô Trần làm thế nào để giúp một hiệu trưởng trường tiểu học đạt được "Giải thưởng lãnh đạo toàn đội xuất sắc"? Bạn đã biết cách tôn trọng tính cách đặc biệt của con mình chưa?