Phải làm sao khi trẻ so sánh? – Tập 52 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Phải làm sao khi con bạn so sánh với bạn bè đồng trang lứa? Làm thế nào để giải quyết vấn đề này giữa con và các bạn? Phụ huynh có nên cảm ơn con vì con đã trút nỗi khổ tâm ở trường cho cha mẹ? Cô Trần sẽ hướng dẫn cho chúng ta giải quyết vấn đề phổ biến này.

🌸Kính mời quý vị theo dõi Tập 52 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”