Cha tốt hơn hay mẹ tốt hơn?  Tập 63 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸Có nên hỏi trẻ câu hỏi này? rằng cha tốt hơn hay mẹ tốt hơn? Thiết lập các quy tắc cho trẻ như thế nào? Lễ tiết trong bữa ăn quyết định mối quan hệ sau này có thành công hay không?

🌸Kính mời quý vị theo dõi Tập 63 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”