Mắt xích quan trọng nào bị thiếu? – Tập 55 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸Bạn có thiếu sót mắc xích quan trọng trong giáo dục con cái không? Vì sao con cái trong gia đình di cư thường có tâm lý “hai mặt”? Đối với những đứa trẻ ưu tú thì bạn giúp trẻ loại bỏ cảm xúc tiêu cực như thế nào? Cha mẹ có nên ghi chép lại những việc tốt mà con làm mỗi ngày không?