" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;" allowfullscreen>

Để con hòa đồng với bạn bè – Tập 57 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸Chúng ta có nên can thiệp khi các giá trị của bạn cùng lớp hoặc bạn bè của trẻ có khác biệt? Từ góc độ trách nhiệm xã hội, câu trả lời là có.

🌸Giao tiếp và tương tác với cha mẹ của các bạn cùng lớp của trẻ, chẳng hạn như ăn cùng nhau, thăm hỏi, v.v., để trẻ thấy cách người lớn giao tiếp và tương tác, và dạy chúng những giá trị đúng đắn một cách tinh tế.

🌸Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Mời quý vị lắng nghe phương pháp của cô Trần nhé.

🌸Kính mời quý vị theo dõi Tập 57 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”