Triết lý giáo dục nên nhất quán trong gia đình Tập 67| Khóa học dành cho cha mẹ

🌸Ông bà, ông bà, cha mẹ, cha mẹ có những triết lý giáo dục khác nhau, điều này thực sự có thể khiến trẻ trở nên tinh ranh và không có được lòng tin của người khác trong các mối quan hệ giữa các cá nhân sau này. Làm thế nào để cha mẹ trẻ giao tiếp với cha mẹ của họ để đạt được thỏa thuận về các triết lý giáo dục? Tôi bận việc và muốn cha mẹ giúp tôi chăm sóc con, điều kiện quan trọng nhất là gì?

🌸Kính mời quý vị theo dõi Tập 67 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”

------------------------------------------------------------------------------------------------

Epoch Times Tiếng Việt coi những nguyên tắc của Sự Thật và Truyền Thống như ngọn hải đăng dẫn đường trong hoạt động của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học quý giá của lịch sử và các giá trị truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho nhân loại.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho quý khán thính giả một nhãn quan trung thực về tình hình thế giới, mà không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ chính phủ, tập đoàn hay đảng phái chính trị nào.

🔔 Truy cập các kênh của Epoch Times Tiếng Việt để cập nhật những tin tức mới nhất:

✅ WEBSITE: https://www.epochtimesviet.com

✅ YOUTUBE: https://www.youtube.com/@epochtimesviet

✅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/ETVIETNAM

✅ GANJING WORLD: https://www.ganjing.com/channel/1ffpr9chjtg7fNOxUAT7l6dhF1js0c

✅ SAFECHAT: https://safechat.com/channel/2772801729693294592

✅ BRIGHTCHAT: https://social.brightchat.com/epochtimesviet

✅ TELEGRAM: https://t.me/epochtimestiengviet

✅ TWITTER: https://twitter.com/epochtimesviet

✅ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/epochtimesviet

#EpochTimesTiengViet #EpochTimesViet #ETVietnam #ETViet #ETV

Bản quyền nội dung thuộc về Epoch Times Tiếng Việt

----------

Epoch Times Tieng Viet

10962 Main Street, Ste 101,

El Monte, CA 91731