Đặt tên cho con như thế nào? Phần cuối – Tập 51 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Tên của mỗi người có ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra đặc điểm của trẻ để từ đó chọn một cái tên phù hợp? Cô Trần sẽ hướng dẫn cho chúng ta việc này.