Nên làm gì để giúp trẻ xóa bỏ cảm xúc tiêu cực? – Tập 53 | Khóa học dành cho cha mẹ

Video

321 Videos

🌸 Lần trước, một đứa trẻ phàn nàn với mẹ mình rằng: một người bạn cùng lớp cho biết đồng hồ của bạn ấy tốt hơn của con! Cha mẹ nên làm gì khi con…