Nên làm gì để giúp trẻ xóa bỏ cảm xúc tiêu cực? – Tập 53 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Lần trước, một đứa trẻ phàn nàn với mẹ mình rằng: một người bạn cùng lớp cho biết đồng hồ của bạn ấy tốt hơn của con! Cha mẹ nên làm gì khi con cái họ trở về từ trường với ngày càng nhiều than vãn và càng nhiều vấn đề? Làm thế nào để giúp trẻ xóa bỏ cảm xúc tiêu cực? Nên làm gì khi con trẻ kể khổ? Cô Trần sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.