Dành một bức tường cho con vẽ tự do? – Tập 47 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Tại sao lại dạy trẻ em trao giải thưởng cho người khác? Tại sao trong nhà chúng ta nên dành một bức tường cho các con vẽ tự do ngay khi con vừa được một tuổi? Vì sao các ông chồng nên dành lời khen ngợi cho các bà vợ?