Ẵm con cẩn thận tránh làm tổn thương cột sống của con Tập 16 | Khóa học dành cho cha mẹ

ETV Life

47 Videos

Người trưởng thành có rất nhiều bệnh là do nghiêng vẹo cột sống và các chấn thương cột sống bắt nguồn từ lúc còn nhỏ. Một số cha mẹ ẵm con không đúng cách có…