Bảo vệ giá trị tồn tại của trẻ em từ khi còn nhỏ – Tập 41 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Trẻ sơ sinh 7 đến 8 tháng tuổi sẽ bắt đầu biết sợ người lạ, cha mẹ nên bảo vệ đúng cách trước những phản ứng bản năng của trẻ. 🌸Phương pháp giáo dục…