Bảo vệ giá trị tồn tại của trẻ em từ khi còn nhỏ – Tập 41 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 Trẻ sơ sinh 7 đến 8 tháng tuổi sẽ bắt đầu biết sợ người lạ, cha mẹ nên bảo vệ đúng cách trước những phản ứng bản năng của trẻ.

🌸Phương pháp giáo dục “khen thưởng vật chất” ở Mỹ đã từng phổ biến trên thế giới nhưng hiện nay đã bộc lộ tác dụng phụ vì dần dần khiến trẻ mất đi niềm vui và sự hăng say học tập.

🌸 Kính mời quý vị theo dõi Tập 41 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”