Buổi phỏng vấn một học sinh Violin – Phần II – Tập 19 | Khóa học dành cho cha mẹ

? Giáo dục là dạy cách làm người, đặc biệt là khi đứa trẻ còn nhỏ. Nếu anh ta đã là sinh viên đại học rồi thì có thể không còn cơ hội nữa. Vì vậy, chúng tôi luôn nói với các bậc cha mẹ rằng đứa trẻ càng nhỏ thì cha mẹ càng phải chú ý, càng phải quan tâm hơn.

? Bạn biết từ “lãnh tụ” có nguồn gốc như thế nào không? Tại sao sau khi hiểu được ý nghĩa của từ “lãnh tụ” thì một học sinh violin thì trở nên tự tin hơn. Cô Trần làm thế nào để huấn luyện em học sinh này trở nên “Tôn sư trọng đạo”?