Cha mẹ làm sao lấy nhu chế cương? Tập 13 | Khóa học dành cho cha mẹ

Khi đứa trẻ kháng cự lại điều gì đó, cha mẹ nên phản ứng như thế nào cho đúng? Nếu người lớn không phản ứng kịp thời và chính xác, thì có thể sẽ từng bước, từng bước lùi lại phía sau. Nếu bạn quát mắng trẻ thì trẻ có thể sẽ càng không nghe lời hơn.