Con có ngốc không? Tập 8 | Khóa học dành cho cha mẹ

Đôi mắt của trẻ con giống như ống kính của máy quay vậy, 24 tiếng đồng hồ đều đang dõi theo người lớn. Vì vậy, trong quá trình trưởng thành, chỉ cần một câu nói…