Đừng chuẩn bị những đồ chơi này cho trẻ em! – Tập 27 (Phần 2) | Khóa học dành cho cha mẹ

? Hiện nay, đang có ngày càng có nhiều trường học bắt đầu chọn dùng máy tính bảng làm tài liệu giảng dạy. Trong các trường trung học cơ sở ở Mỹ đã bắt đầu…