Giá trị tồn tại của bản thân? (Phần 1) – Tập 44 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸 “Tôi đã dạy học hơn 20 năm, và tôi chưa bao giờ được một cậu bé đẹp trai hôn vào má như vậy.” Làm thế nào để giúp trẻ nhận ra giá trị tồn tại của bản thân?