Giúp con ngủ ngon Tập 07 Khóa học dành cho cha mẹ

? Sau khi trẻ con làm vệ sinh xong lên giường ngủ, phụ huynh cùng con đọc sách, và ôm ấp, vỗ về con, không được hù doạ con, không được nói những lời này nữa: “nếu không ngủ thì con sói xám lớn sẽ đến đây, nếu không ngủ thì cảnh sát sẽ đến đây.” Hù dọa trẻ con từ lúc nhỏ có thể gây ra những rắc rối không cần thiết cho chúng trong tương lai.

? Cô Trần Ngạn Linh sẽ giúp bạn chăm chút giấc ngủ cho con trẻ trong tập phim này.