Giúp con tự tin kết bạn – Tập 59 | Khóa học dành cho cha mẹ

🌸Có quá nhiều thăng trầm trong quá trình yêu thương, nếu bạn chưa trải qua những thăng trầm và cố gắng tìm cách đi đúng con đường, bạn sẽ có rất nhiều tiềm năng mà không thể có được.

🌸Giúp con bạn thích nghi với môi trường mới1. Đầu tiên giải quyết những cảm xúc xấu của bạn;2. Làm việc với giáo viên của con bạn.

🌸Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Mời quý vị lắng nghe phương pháp của cô Trần nhé.

🌸Kính mời quý vị theo dõi Tập 59 trong loạt phim “Khóa học dành cho cha mẹ”