Khích lệ con cái trong mỗi tiến bộ nhỏ của con Tập 17 | Khóa học dành cho cha mẹ

hích lệ con cái trong mỗi tiến bộ nhỏ của con. Cô Trần Ngạn Linh sẽ giúp bạn tháo gỡ những vấn đề nan giải này, hướng dẫn bạn phản hồi chính xác cho trẻ, giúp bạn trở thành cha mẹ tốt.