Ngôn ngữ tích cực là dinh dưỡng cần thiết cho phát triển của trẻ – Tập 30 | Khóa học dành cho cha mẹ

ETV Life

47 Videos

? Trẻ 6 tháng tuổi bắt đầu biết bắt chước người lớn. Vậy, cha mẹ làm thế nào để có thể rèn luyện độ chính xác trong các chuyển động của bé, khuyến khích sự…