Tiêu chuẩn vận động thô của trẻ sơ sinh – Tập 04 | Khóa học dành cho cha mẹ | ETV Life

Thế nào là vận động thô? Tiêu chuẩn phát triển vận động thô của trẻ từ khi sinh ra đến một tháng tuổi là gì? Cha mẹ nên làm gì để hỗ trợ con mình…