Tiêu chuẩn vận động thô của trẻ sơ sinh – Tập 04 | Khóa học dành cho cha mẹ | ETV Life

? Thế nào là vận động thô? Tiêu chuẩn phát triển vận động thô của trẻ từ khi sinh ra đến một tháng tuổi là gì? Cha mẹ nên làm gì để hỗ trợ con mình phát triển những vận động thô này?

? Tiêu chuẩn phát triển vận động thô của sơ sinh vào tháng đầu tiên:

  1. Lúc nằm sấp đầu có thể ngẩng lên một chút.
  2. Lúc nằm sấp, đầu có thể quay từ bên này sang bên kia.
  3. Lúc nằm ngửa tay có thể “cử động loạn xạ.

? Kính mời quý vị theo dõi Tập 4 trong loạt phim Khóa học dành cho cha mẹ