Trẻ 6 tháng tuổi có những thay đổi “kinh thiên động địa” nào? – Tập 29 | Khóa học dành cho cha mẹ

ETV Life

50 Videos

? Trẻ 6 tháng tuổi có những thay đổi phát triển nào? Trong giai đoạn này, cha mẹ hoàn toàn có thể rèn luyện hành vi có ý thức của trẻ, giúp trẻ phát triển…