Trẻ chỉ có ‘đáp án tiêu chuẩn’ thì rất khó trở nên ưu tú – Tập 35 | Khóa học dành cho cha mẹ

ETV Life

47 Videos

🌸 Trong giáo dục có “đáp án tiêu chuẩn” không? Ở trường học thì rốt cuộc là cần học những điều gì? 🌸 Trong tập phim này, Tiến sĩ Trần Ngạn Linh sẽ kể về…