Lúa mạch: Loại hạt cổ xưa giúp ngăn ngừa táo bón và giảm mỡ nội tạng