Cà chua biến đổi gen có màu tím sắp xuất hiện trên kệ hàng siêu thị trong năm nay