Chất dinh dưỡng có trong rau giúp bảo vệ mắt và cải thiện khả năng nhận thức