Chuyên gia giải thích lý do đường trong thực phẩm chế biến và đồ uống có thể liên quan với sa sút trí tuệ