Đậu có thể hữu ích cho sức khỏe đường ruột và tim mạch