Đi chân trần giúp củng cố chức năng bàn chân, cải thiện thăng bằng và sức khỏe