Nghiên cứu: Việc ngủ không đều đặn làm tăng nguy cơ tử vong

Giấc ngủ là điều cần thiết cho một sức khỏe tốt. Việc ngủ quá nhiều hoặc quá ít sẽ làm nguy cơ bị bệnh tật. Một nghiên cứu ở Nhật Bản đã khám phá ra rằng việc ngủ hơn 8 tiếng hoặc ngủ không đều có thể làm tăng nguy cơ tử vong.

Khoa Dịch tễ học Y tế và Sức khỏe Cộng đồng, Đại học Y khoa Tỉnh Kyoto, Nhật Bản, đã tiến hành một nghiên cứu lớn bắt đầu từ năm 2005 và kéo dài trong 9 năm.

Kết quả cho thấy ngủ quá nhiều hoặc ngủ không đều làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân từ 15 đến 30%. Kết quả đã được công bố trên Tập san ScienceDirect của Anh vào ngày 10/10/2022.

Để nghiên cứu mối liên quan giữa việc ngủ không đều với nguy cơ tử vong, giảng viên Teruhide Koyama và các đồng nghiệp đã sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu thuần tập hợp tác đa tổ chức Nhật Bản (J-MICC).

J-MICC là một nghiên cứu đoàn hệ tương lai nhằm mục đích tìm hiểu mối liên hệ giữa lối sống với bệnh tật của người Nhật. Tổng số năm-người [lượng thời gian tích lũy mà tất cả những người tham gia nghiên cứu được theo dõi] là 736,319 (trung bình mỗi người là 9.01 năm) từ năm 2005 đến năm 2014 và 3,376 trường hợp tử vong đã được ghi nhận. Tỷ lệ tử vong trên 1,000 người là 4.59.

Nhóm nghiên cứu đã chia các đối tượng tham gia thành 6 nhóm nhỏ dựa theo thời gian ngủ và giấc ngủ đều đặn, đồng thời so sánh tỷ lệ tử vong giữa các nhóm. Tỷ lệ tử vong của nhóm người tham gia ngủ hơn 8 tiếng cao hơn 15% so với những người ngủ từ 6 đến 8 tiếng. Tỷ lệ tử vong của những người ngủ không đều đặn cao hơn 30% so với những người ngủ đều đặn.

Sau đó, nhóm nghiên cứu chia tất cả những người tham gia thành 6 nhóm theo thời gian ngủ và tính đều đặn của giấc ngủ: nhóm ngủ ít hơn 6 tiếng, 6 đến 8 tiếng và 8 tiếng trở lên. Mỗi nhóm lại được chia thành những người ngủ đều đặn và ngủ không đều đặn.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhóm ngủ đều đặn từ 6 đến 8 tiếng làm nhóm đối chứng và so sánh nguy cơ tử vong của các nhóm khác. Nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong (tuổi, giới tính, chỉ số BMI, thói quen uống rượu, thói quen hút thuốc, thói quen tập thể dục, trình độ học vấn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đột quỵ, tiền sử ung thư, và địa điểm nghiên cứu).

Kết quả cho thấy nguy cơ tử vong tăng 14% ở nhóm những người ngủ thường xuyên hơn 8 tiếng.

Khi những người tham gia ngủ không đều đặn, bất kể thời gian ngủ của họ là bao nhiêu, nguy cơ tử vong chung tăng lên đáng kể: 21% nếu ngủ ít hơn 6 tiếng, 23% nếu ngủ từ 6 đến 8 tiếng, và 52% nếu ngủ nhiều hơn 8 tiếng.

Nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa việc ngủ không đều và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở một bộ phận lớn dân số Nhật Bản. Từ đó củng cố thêm tính cần thiết của việc không chỉ xem xét thời lượng giấc ngủ mà còn cả về sự đều đặn của giấc ngủ.

Nam Khánh biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Ellen Wan
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Bà Ellen Wan đã làm việc cho ấn bản Nhật ngữ của The Epoch Times từ năm 2007.
Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn