Tiếp xúc với ánh sáng có thể làm giảm chứng sa sút trí tuệ?

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy liệu pháp ánh sáng có thể là phương pháp điều trị quan trọng và an toàn cho chứng sa sút trí tuệ